© 2004
Minden jog fenntartva!

Webdesign:
AsztralFény

2003. III. negyedév
TARTALOMJEGYZÉK

A hit a lélek lámpása a földi élet homályos útjain
Tanít a szellemvilág * Gárdonyi Géza versei * Reményik Sándor versei
A jövendő felé * Találkozás a szellemvilággal
A szemlélődésből fakadó elragadtatottság strófái * Az angyalokról
Ima a hazáért nehéz időben * Parapszichoógia tartalomjegzék


Reményik Sándor versei


   Reinkarnáció
   
   Ha adsz nekem részt a feltámadásban
   Ó add Uram, támadjak fel virágban,
   Harangvirágban örvények felett,
   Himbálják viharok a kelyhemet,
   Vagy örökkévaló csend simogasson,
   Csengjek misére sziklatemplomokban,
   Bazalt-tornyokon hajnali misére,
   És ne kérdezzem: mért élek, mi végre,
   Hadd hervadjak egy kicsit boldogabban,
   Hadd lássam kissé szebbnek az eget,
   Figyeljek jobban mélységek szavára,
   A csengetyűmmel dícsérjem neved:
   Harang a harangozót, Istenem.
   
   
   A fordító
   
   Károli Gáspár emlékezetének
   
   Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
   A képzelet csaponghat szerteszét,
   Belekaphat a felhők üstökébe,
   Felszánthatja a tenger fenekét,
   Virágmaggal eget-földet bevethet,
   Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
   Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
   S vakmerőn méri Istenhez magát...
   Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.
   A fordítás, a fordítás - alázat.
   Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
   Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
   Valaki mást, nagyobbat átkarolva
   Félig őt vinni, félig vele menni.
   
   Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
   A Legnagyobbnak fordítója volt,
   A Kijelentés ős-betűire
   Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
   Látom: előtte türelem-szövétnek,
   Körül a munka nehéz árnyai:
   Az Igének keres magyar igéket.
   Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
   Megcsendíti-e Isten szép szavát?
   És látom: győz, érdes beszédinek
   Szálló századok adnak patinát.
   Ó, be nagyon kötve van Jézusához,
   Félig ő viszi, félig Jézus őt.
   Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
   Együtt érve el egy honi tetőt.
   Amíg mennek, a kemény fordítónak
   Tán verejtéke, tán vére is hull,
   De türelmén és alázatán által
   Az örök Isten beszél - magyarul.
   
   
   Kegyelem
   
   Először sírsz.
   Azután átkozódsz.
   Aztán imádkozol.
   Aztán megfeszíted
   Körömszakadtig maradék-erőd.
   Akarsz, egetostromló akarattal –
   S a lehetetlenség konok falán
   Zúzod véresre koponyád.
   Azután elalélsz.
   S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
   Utoljára is tompa kábulattal,
   Szótalanul, gondolattalanul
   Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
   A bűn, a betegség, a nyomorúság,
   A mindennapi szörnyű szürkeség
   Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
   
   S akkor – magától – megnyílik az ég,
   Mely nem tárult ki átokra, imára,
   Erő, akarat, kétségbeesés,
   Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.
   Akkor megnyílik magától az ég,
   S egy pici csillag sétál szembe véled,
   S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
   Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.
   
   Akkor – magától – szűnik a vihar,
   Akkor – magától – minden elcsitul,
   Akkor – magától – éled a remény.
   Álomfáidnak minden aranyágán
   Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.
   
   Ez a magától: ez a Kegyelem.