© 2004
Minden jog fenntartva!

Webdesign:
AsztralFény

2003. IV. negyedév
TARTALOMJEGYZÉK

Az én országom nem e világból való * Találkozás a szellemvilággal * Halottak napja
Krisztus a világ világossága * Karácsony * Karácsony misztériuma * Krisztus igazsága megszentelő tűz
Tanít a szellemvilág (17. rész) * Mit jelent az örökélet vágya... * Duáltörvény és költészet


KARÁCSONY

     A Karácsonyról sokan, sokféleképpen írtak, elmélkedtek, és számos szellemi tanítás is elhangzott már. Most egy legfrissebb szellemi tanítást adunk közre arról az ünnepről, mely még most sem igazán a Megváltó születése a szívekben, hanem az ajándékozások, lakomák ideje, már ahol erre lehetőség van. Ha nem, akkor inkább ennek a hiányát érzi az átlag ember, mint a lelkiekét. Lelkiismeretét az alamizsnaosztással, az érzelmek hangoztatásával (de nem megélésével!) próbálja nyugtatni. Ennél azonban nagyobb az ember kötelezettsége, önmagával és környezetével szemben egyaránt.
     Álljon itt a Névtelen Szellem Ezotériák című közlésének egy mondata:
      "Akik várják a szellemi Krisztus eljövetelét, akik hisznek ebben, - és nektek hinnetek kell! - azok megtisztítják a lelküket minden külső, gonosz, hiábavaló érzéstől, a szeretetlenségtől, hamisságtól, gonoszságtól, gőgtől, az önzéstől."

     Mindenkinek sok szeretettel, karácsonyi lélekkel ajánljuk ennek, és a többi tanításnak elmélyült olvasását.
     Nézzük, hogyan egészíti, tágítja ki az akkor elhangzottakat a ma emberének:

     Mennyi minden belefér a Földön e szóba: Karácsony! És mennyi minden van még mögötte a lélek számára! A Karácsony valaminek a születése, bennetek! Ha életképessé vált és gondozzátok is, akkor az felnövekedvén fényt és "csodákat" tesz a ti és mások életében egyaránt. Ennek a fénynek a megszületése nem hirtelen jön létre, hanem hosszas felkészülés, "kihordás" előzi meg. Ezért a felkészülésért munkálkodunk közösen veletek, hogy tiáltalatok és közvetve is, több fény kerüljön a földi élet elsötétült hétköznapjaiba.
     Karácsonyt egy napon ünnepelni földies, anyagias felfogás. Ez csak kerete annak, aminek valójában kellene lennie. A megbékélés, az egymás felé fordulás csak kísérője annak, amit ki kell fejeznie. A szellemi Karácsony nem korlátozódik néhány napra, annak jelen kell lennie az esztendő minden napján. A Karácsony nemcsak egy ünnep, bármennyire is jelentős a Föld számára, hanem kötelezettség is azoknak, akiknek már nem anyagi ünneplést jelent! Nem ajándékosztogatás és nem családi összejövetel, melyet máskor is meg lehet tenni! A szertartások és lakomák elhagyásával, elsősorban találkozás magatokban Azzal, Aki körül ez az ünnep kialakult. Kialakult, mert nem Ő kérte, vagy teremtette meg ezt a földi szokást, sok helytelen velejárójával. Ő mindig csendes, békés, bensőséges együttlétet kívánt azokkal, akik a szívükben hordozzák Őt, és nem fényes külsőségekben. Ezért a Karácsonynak tulajdonképp kétszemélyesnek kellene lennie, Krisztus és Te! Ne csak néhány napra terjedjen ki ez a találkozás, hanem lehetőleg állandóra! A "szürke hétköznapok" ismétlődő, kis karácsonyi csodái ezek! A mindennapi földi élet apró ünnepei, melynek hihetetlenül sokféle alkalma van. A földi élet minden érzésében, gondolatában, parányában bennrejlik az, hogy a kialakult és továbbalakítandó lelki vonásaitokkal hogyan viszonyultok Hozzá. Ezek a vonások nemcsak ezéletiek, benne vannak hosszú évezredek kicsiszolódott reagálásai is.
     Figyelemmel, a megnyert fegyelem tudatosságával a legkisebb eseménynél, de még a benső indíttatású érzéseknél is, lehetséges olyan válaszokat adni magatoknak és másoknak is, melyek egy-egy kis megnyert "csata", ajándék, elsősorban önmagatok számára! Minden helyesen kialakított érzés, gondolat, cselekedet képezhet egy kis megszentelt ajándékot, mely Karácsonyt teremt körülöttetek és bennetek. Lelketek tisztul, szent lesz előttetek a jobb felé törekvés, és szent Annak az akarata, Aki egyre erőteljesebben irányít benneteket, teszi könnyebbé a mindennapos, kis csodáitok elérését. Mert kis csodaszámba megy az ember előtt, amikor legyőzi önmagát! Szentté teszi ebbéli küzdelmeit a saját hibái ellenébe, vagy mások érdekében győzi le önmagát.
     Szent ügy kihámozni magatokat az ellentét szorításából, lefejtegetve erőit és megmutatni magatok ellenőrzésre az Égi Bíró előtt: "Itt vagyok Uram! Küzdve, győzve és megsebezve is eme harcomban. Tekints rám, így áll most az eredményem! Kérlek, segíts továbbra is, amint eddig tetted, hogy elédállva, egyre jobban kedved teljék bennem, hisz én Hozzád igyekszem!"
     Ha időnként eszetekbe jut áttekintenetek, mi sikerült, mi nem, ebben a mindennapi folyamatban, amikor valóban elérkezik a Karácsony ünnepnapja a Földön, akkor a ti kicsi, mindennapi karácsonyi ajándék-tetteitek, a lelki tisztulásotok adja ki az ünnep valódi fényét. Megszületett bennetek egy gyenge kis Lélek-gyermek, kit tovább kell nevelnetek!
     Várni kell Krisztus eljövetelét, hinni az Ő jelenlétét a mindennapokban, felkészülni fogadására. Mindehhez ünnepi lélek-öltözetben tartozik megjelenni az ember, a mindennapi "port" kitakarítva, hogy az Ő érkezése tiszta szívekben történjék. Ilyen a "mindennapi karácsonnyal" felkészített ünnepnap! A hosszú időkön át adott kegyelmi idők és erők ajándék-lehetőségei között élt eddig a földi ember. Hogy pazarolta-e, vagy felhasználta ezeket a lehetőségeket, ez azon eljövetele alkalmával lesz felmérve.
     Ha a karácsonyi fények hatják át az élet mindennapjait, a felkészülés a találkozóra folyamatossá válik, nem okoz váratlan és esetleg kellemetlen felfedezéseket. Igazán ünnep csak azoknak lesz, akik kialakították maguknak az "ünnepelnivalójukat", elkészítették magukat, mint megszentelt, kis ajándékcsomagokat, melyet átnyújthatnak Krisztusnak: "Íme, Uram! Ezt tudtam elkészíteni, tégy velem azt, amit jónak látsz!" Ezen lelkekben ezen túl ott lakozik a Megváltó, és nem kívülről kopogtat az ajtókon. Ezeken a lelkeken át munkálkodik tovább a földi világokon, mert ezek már az Övéi, az eszközei ehhez, ezekben megbízhat és emelheti őket tovább, még magasabbra.

+ + +

Összeállította: Langer Imre