© 2004
Minden jog fenntartva!

Webdesign:
AsztralFény

2003. IV. negyedév
TARTALOMJEGYZÉK

Az én országom nem e világból való * Találkozás a szellemvilággal * Halottak napja
Krisztus a világ világossága * Karácsony * Karácsony misztériuma * Krisztus igazsága megszentelő tűz
Tanít a szellemvilág (17. rész) * Mit jelent az örökélet vágya... * Duáltörvény és költészet


MIT JELENT AZ ÖRÖKÉLET VÁGYA

Kempis Tamás
Krisztus követése
III. könyv 49.

Mit jelent az örökélet vágya,
s mekkora ígéretek bátorítják a küszködőt


      Fiam,
ha érzed, hogy onnan fölülről lelkedbe árad
     az örökélet vágya,
s azt kívánod, hogy kiléphess a test sátorából,
és így arcomnak fényét a változandóság árnyéka
     nélkül szemlélhesd,
akkor nyisd tágra szívedet és egész vágyakozással
     fogadd magadba ezt a szent sugallatot.
Adj sokszorosan hálát a Magasságbeli jóságnak,
hogy kegyelmében így bánik veled,
nagylelkűen meglátogat, serényen fölserkent,
     hatalmasan fölragad,
hogy saját súlyod a földhöz ne tapasszon.
Hiszen mindez nem a te gondolatodból
     vagy igyekezetedből adódott,
hanem csakis a mennyei kegyelem
     s az isteni irgalom jóvoltából,
hogy az erényekben alázatosságod növekedése által
     is gyarapodjál,
fölkészülj a rád váró küzdelmekre,
és szíved egész vonzalmával hozzám kapcsolódj,
buzgó jóakarattal nekem igyekezz szolgálni.